15. mart 2019.

Закључци са састанка Управе са руководиоцима и техничким руководиоцима радних јединица

mart 15. | Категорија: Некатегоризовано, Обавјештења | Објавио: Coa Milovanovic Нема коментара

На састанку Управе, Руководилаца Радних јединица и Техничких руководилаца Радних јединица, који је одржан дана 15.03.2019. године, усаглашени су:

                                                                          З  А  К  Љ  У  Ч  Ц  И

1. Забринутост коју су показали око производње Управа и Синдикат у наредном периоду,  радиће се на отклањању недостатака, како би се производња довела на ниво рентабилности нашег Предузећа.

2. Указано је на низ проблема, почев од радних средина, механизација и радне снаге.

3. Добијене су гаранције од Управе, да ће плате бити редовне и да не долази у обзир смањење плата.

4. Под хитно,  по Закључку Колегија Директора ЕРС-а оформити рударски тим, који  ће написати реално стање Рудника, са предлогом мјера, које би биле основа за презентацију Генералном директору Електропривреде Републике Српске.

5. Тражено је од Управе, да се што више ангажују Предузећа из Угљевика.

6. Правилник о стимулативној отпремнини, још једном добијени Предлог детаљно изанализирати.

7. Руководиоци „Радних јединица“ да раде на оспособљавању производно потребне радне снаге.

8. Очекује се од Руководства Предузећа, да се подигне ниво комуникације на виши ниво, и да се у вријеме радног времена забораве страначке припадности.

9. Договорено је да се струка мора више уважавати, кроз одржавање колегија техничког нивоа. Ово Предузећа је РиТЕ Угљевик, у којем мора техничка струка одлучивати.

10. Синдикат РиТЕ Угљевик инсистира да З.П. „Рите Угљевик“ не буде кућа, у коју  се доводе сви смијењени кадрови у осталим Предузећима на просторима Републике Српске.

11. ХТЗ-е опрема, услови рада и исхрана су проблеми,  на којима нон-стоп треба радити и исте доводити на ниво, који заслужују наши радници у производњи.

12. Договорено је да ће испред Управе бити задужено лице, које ће одговарати Синдикату на упућене дописе, и договорено је да сарадња Синдикат – Управа нон-стоп се диже на већи ниво.

Опширније