JEDNOKRATNA POMOĆ ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA

Povodom 3. decembra Međunarodnog dana posvećenog osobama sa posebnim potrebama Aktiv žena i mladih sindikalne organizacije RiTE Ugljevik uručiće jednokratnu pomoć u iznosu od 100 konvertibilnih maraka porodicama naših radnika koje imaju djecu sa posebnim potrebama.

Na ovaj način je Aktiv žena želio da pomogne sedam ovakvih porodica koje imaju djecu sa nekim oblikom invaliditeta, ali i da skrene pažnju na poteškoće i probleme koje lica sa hendikepom imaju i sa kojima se bore.

U svijetu svaka deseta osoba živi sa invaliditetom, a većina se suočava sa nerazumijevanjem i diskriminacijom.