Закључци са сатанка Синдикалног одбора са Управом

1. Синдикални одбор је упутио Захтјев Управи предузећа за давање свим запосленим двије цијене рада. Разлог је 120 година Рудника и Дан рудара. Директор и Управа предузећа , изложили су да нам је предузеће у врлој лошој финансијској ситуацији , јер је насљеђено  из претходног периода доста обавеза. Обећано је да ће Директор предузећа инсистирати код Управе Матичног предузћа да се у наредном периоду ,  обезбиједе новчана средства за исплату.

2. Синдикални одбор је исказао забринутост за опстанак и даљу егзистенцију предузећа.Предложено је да се што прије организује тематски састанак са Генералним Директором Луком Петровићем и Управом Матичног предузећа , гдје би заједно проанализирали , садашњу ситуацију и проблематику.

3. Кроз дискусије свих присутних окренута је пажња на проблеме . – Радне снаге – мајстори ,помоћних радника , Механизације. Радне средине ,погонске спремности Термоелектране. Договорена је синхронизована акција у наредном периоду Синдикат-Управа , како би се проблеми донекле превазишли. Без улагања нема опстанка. У оба објекта Рудник и Термоелектрану треба примити младе мајсторе који би у наредном периоду били носиоци производње
4. Р и ТЕ  Угљевик неможе опстати без изградње новог блока , са овом констатацијом се сложила Управа и Синдикат ,то је циљ бр. 1. Договорено је да свако са своје позиције да максимум код остваривања задатог циља. Оформити радну групу која ће само да се бави горе написаним циљем
5.  Активирати инструмент награђивањем ,, Радни Учинак“  по усвојеном Правилнику .Задужују се Извршни директори и Руководиоци Радних јединица , да предложе Управи предлоге.

6. Инсистирати код Управе Матичног предузећа на убрзању тарифног поступка ,и скренути пажњу Управу Матичног предузећа ,да смо ми више од 34% укупно произведене електричне енергије у Републици Српској , и због те чињенице инсистирамо на посебном третману у оквиру МХЕРС-а.

7. Ријешити проблеме који су настали због бенефицираног радног стажа . Ријешити проблем неиздавања ХТЗ-е опреме.

Синдикална организација РиТЕ Угљевик
СИНДИКАЛНИ ОДБОР

Зоран Мићановић, предсједник