avgust 2013.

Измијењен Правилник о Фонду солидарности

avgust 2. | Категорија: Синдикални одбор | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

Синдикaлни oдбoр Синдикaлнe oргaнизaциje рaдникa „РиTE Угљeвик“ дaнa 23.07.2013. гoдинe донио је  O Д Л У К У o измjeни Прaвилникa фoндa сoлидaрнoсти

 

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Опширније