februar 2014.

Закључци Синдикалног одбора од 22.02.2014. године

februar 27. | Категорија: Синдикални одбор | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

Синдикални одбор РиТе Угљевик одржао је редовну сједницу 22. фебруара 2014. године на којој је , између осталог донио и сљедеће зајључке, приједлоге и захтјеве:

 

Zaklj.Sind.odbora od 22.02.2014.

Опширније


Сједница Синдикалног одбора заказана за 21.02.2014. године

februar 19. | Категорија: Синдикални одбор | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

 

ПРЕДМЕТ: Позив,-

На основу члана 22. Правилника о организацији и раду Синдикалне организације, одржаће се састанак Синдикалног одбора дана 21.02.2014. године у 8,00 часова у Управној згради (Велика сала)

 

Д Н Е В Н И Р Е Д:

1. Усвајање записника са претходних састанака

2. Упознавање Синдикалног одбора са састанка са УПРАВОМ Предузећа и састанака по смјенама у РЈ „РУДНИК“

3. Разматрање захтјева за помоћ из средстава Синдикалне организације

4. Упознавање Синдикалног одбора са активностима око формирања секције радница и омладине

5. Давање мишљења за дисциплинску комисију за радника Тејић (Саве) Раде, распоређен на радно мјесто 2.2.60 Возач вучног воза

6. РАЗНО

 

 

ДОСТАВИТИ                                                                                                           П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

1. Члановима Синдикалног одбора                                                            Зоран Мићановић, дипл.инж.руд.

2. Предсједнику Скупштине Син.орг.

3. Огласне плоче 3

4. а/а

 

Овдје можете скинути  Poziv za sjednicu   u PDF formatu!

 

 

 

 

Опширније