jul 2014.

Закључци са сједнице Синдикалног одбора од 10.07.2014. године

jul 30. | Категорија: Синдикални одбор | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

Синдикални одбор Рудника и термоелектране угљевик одржао је своју редовну сједницу дана 10.јула 2014. године, на којој је, између осталог, донио сљедеће закљечке:

ТЕХНИЧКА ПИТАЊА

Опширније


Закључци комисија за поплаве и клизишта

jul 16. | Категорија: Синдикални одбор | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

Записник са састанка Комисија које су биле задужене за обилазак наших радника угрожених поплавама и клизиштима

 

Опширније


Синдикални одбор прихватио Закључке комисије о додјели средстава радницима угроженим поплавама

jul 16. | Категорија: Обавјештења, Синдикални одбор | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

Број: 470

Дана, 02.07.2014. године

 

ПРЕДМЕТ: ОДЛУКА

 

На састанку Синдикалног одбора који је одржан дана 02.07.2014. године усвојена је ОДЛУКА, којом се прихватају предложени Закључци од Комисије бр. 454/14 од 24.06.2014. године. Предлог Комисије за новчане износе по категоријама, Синдикални одбор је једногласно усвојио.

Одлука ће бити реализована пет дана по објављивању Спискова радника угрожених од поплаве и клизишта на огласним плочама.

Налаже се Предсједнику Синдикалне организациједа послије рока од пет дана након објављивања списка, изврши уплате на рачун угрожених радника.

 

Овјерене спискове послати у Одбор Синдиката Електропривреде и Главни Одбор ЕНЕРГЕТИКЕ.

 

ДОСТАВИТИ: П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

1. Синдикалном Одбору (регистар)

2. УПРАВА 4 Х Зоран Мићановић, дипл.инг.руд.

3. Одбор Синдиката Електропривреде

4. Главни Одбор ЕНЕРГЕТИКЕ

5. ОГЛАСНЕ ПЛОЧЕ 3 Х

………………………………………………………………………………………………………

 

Број: 471

Дана, 02.07.2014. године

 

ПРЕДМЕТ: Одлука

 

На основу члана 22. Правилника о организацији и раду Синдикалне организације, Синдикални одбор је на састанку одржаном дана 02.07.2014.. године, донио следећу:

 

О Д Л У К У

Члан 1.

Синдикални одбор је усвојио Записник заједно са Закључцима Комисија за поплаве и клизишта.

 

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

ДОСТАВИТИ: П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

1. Синдикалном одбору,

2.ОГЛАСНЕ ПЛОЧЕ 3 Х Зоран Мићановић, дипл.инж.руд.

3. а/а

 

 

 

 

 

Опширније