maj 2018.

Сједница Синдикалног одбора РиТЕ Угљевик

maj 21. | Категорија: Синдикални одбор | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

Број:  382/18

Датум, 21.05.2018. године

На основу члана 33. Правилника о организацији и раду Синдикалне организације, Предсједник Синдикалне организације заказује  сједницу Синдикалног одбора која ће бити одржана дана 24.05.2018. године (ЧЕТВРТАК) у 8,00 часова, Велика сала Управне зграде и предлаже следећи:

 

Д  Н  Е  В  Н  И        Р  Е  Д

  1. Разматрање и усвајање Записника са  сједница  Синдикалног одбора бр. 340/18 од 12.04.2018. године и бр. 376/18 од 08.05.2018. године
  2. Актуелна дешавања по Подружницама
  3. Спортске игре радника „ЕРС“

-          ОДЛУКА О УЧЕШЋУ

-          БРОЈ УЧЕСНИКА – БРОЈ ПОСМАТРАЧА ПО ПОДРУЖНИЦАМА

-          Извјештаји Одбора за спорт и рекреацију

  1. Извјештај са Одбора синдиката ЕРС-а, који је одржан 23.05.2018. године..

 

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

Зоран Мићановић, дипл.инж.руд.,с.р

ДОСТАВЉЕНО:

  1. Синдикални одбор (архива)
  2. Члановима Синдикалног одбора

-          Предсједнику Скупштине

-          Предсједнику и члановима НО

  1. ОГЛАСНЕ ПЛОЧЕ 3 Х
  2. Сајт СО РиТЕ Угљевик
Опширније