Именована Комисија за расподјелу средстава Касе узајамне помоћи

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА КАСЕ УЗАЈАМНЕ ПОМОЋИ