ИНФОРМАЦИЈА О АКТИВНОСТИМА ПОВОДОМ ИЗРАДЕ И УСВАЈАЊА ЗАКОНА О РАДУ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

Синдикат удружених радника енергетике Републике Српске и Конфедерација синдиката Републике Српске усвојили су Информацију о активнстима поводом израде и усвајања Закона о раду по хитном поступку.

 Informacija o aktivnostima na ZOR