Одлука предсједника Синдикалне организације о формирању комисије

Datum,13.11.2014.godina
Broj-714/14
Na osnovu clana 22. Pravilnika o organizaciji Sindikalne organizacije dana 13.11.2014.godina,Presednik je donio;
                                                                O D L U KU
                                                                   clan.1
Imenuje se komisija u sastvu,
                                     1.Ivan Radovanovic-predsjednik
                                     2.Zlatko Spasojevic-clan
                                     3.Ljubomir Markovic-clan
                                                                  clan.2
Zadatak Komisije ja da osmisli,predlozi i izabere najkvalitetnije Ponude za reklamni materijal za Novu Godinu,koji ce biti podjeljeni clanovima Sindikalne organizacije.Komisija se obavezuje da vodi strogo racuna o planiranim budjetskim sredstvima koja su predvidjena u Planu za 2014.godinu.
                                                                  clan.3
Komisija je duzna da sa svojim Izvjestajima upozna Presednika i Sindikalni odbor.
Rok izvrsenja posla je 01.12.2014.godine
                                                                 clan.4
Odluka ce biti objavljena na Sajtu Sindikalne organizacije,a ujedno poziv svim zainteresovanim koji se bave prodajom Reklamnog materijala da svoje ponude mogu poslati na Mail Sindikalne organizacije.
                                                                 clan.5
Odluka stupa na snagu danom donosenja
                                                                                                                    PRESEDNIK
DOSTAVITI
1.Sindikalni odbor(registar)                                                              Zoran   Micanovic,dipl.inz.rudarstva
2.Clanovima komisije
    -Ivan Radovanovic
    -Zlatko Spasojevic
    -Ljubomir Markovic
3.Oglasne ploce 3(RJ,,Rudnik,,RJ,,TE,,i TRI SEKTORA)