Записник са састанка Синдикалног одбора одржаног дана 16.12.2013. године са почетком у 08,00 сати у великој сали Управне зграде.

 

 

записник од 16.12.2013.