Заједничка сједница Синдиклног одбора Рите Угљевик и СО РиТЕ Гацко заказана за 22.01.2016. године

Broj:11/15

Datum:11.01.2016.god.
Predmet:Poziv za sastanak
Sastanak Sindikalnih odbora RiTE Ugljevik,Gacko i  Elektro-Bijeljina bice odrzan u Upravnoj zgradi RiTE Ugljevik-velika sala,22.01.2016.godine.sa pocetkom u 09 sati.
                                                                   D N E V N I     R E D
1.Zakon o radu,izrada PKU-Elektroprivrede RS
2.Analiza stanja u ERS-e-sa posebnim osvrtom na status RiTE Ugljevik i RiTE Gacko i Elektro-Bijeljina
3.Razno
Smjestaj ce biti obezbjedjen u Hotelu,,Energetik,,Ugljevik.Troskovi ce biti ravnomjerno rasporedjeni na domacina,Odbor sindikata ERS-a i Glavni odbor SURERS-a.
Dostaviti
1.Sindikalni odbori RiTE Ugljevik,Gacko i Elektro-Bijeljina
2.Glavni odbor SURERS-a,n/r Predsednika
3.Odbor sindikata ERS-a,n/r  Predsednika
4.Oglasne ploce 3X
5.Sajt RiTE