Записник са Дванаесте сједнице Одбора синдиката Електропривреде Републике Српске

ZAPISNIK XII SJEDNICA OS ERS