Одлука о усвајању приједлога Плана активности и приједлога Финансијског плана

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРИЈЕДЛОГА ПЛАНА АКТИВНОСТИ И ПРИЈЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022.ГОДИНУ