У штампи је нови број листа „Синдикалац“

Sindikalac br. 30 – web