Усвојен Правилник о стимулативној отпремнини

Управа Предузећа, уз сагласност Синдикалне организације РиТе Угљевик, на сједници одржаној 20.03.2019. године донијела је Одлуку о усвајању Правилника о стимулативној отпремнини.

Odluka o usvajanju Pravilnika o stimulativnim otpremninama

Pravilnik o stumulativnim otpremninama