Zakazan sastanak Sindikalnog odbora sa Upravom Preduzeća

m_002