Zaključci Sindikalnog odbora od 15.05.2020.

SO – Zaključci 15.05.2020.