Закључци Синдикалног одбора са сједнице одржане 23.11.2020.

Закључци