Zaključci Sindikalnog odbora RiTE Ugljevik sa Pete vanredne sjednice

Zaključci sa Pete vanredne sjednice