Закључци

Измијењен Правилник о Фонду солидарности

2. avgust | Категорија: Синдикални одбор | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

Синдикaлни oдбoр Синдикaлнe oргaнизaциje рaдникa „РиTE Угљeвик“ дaнa 23.07.2013. гoдинe донио је  O Д Л У К У o измjeни Прaвилникa фoндa сoлидaрнoсти

 

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Опширније


Закључци и одлуке Синдикалног одбора од 04.06.2013. године

6. jun | Категорија: Синдикални одбор | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

Синдикални одбор рудника и термоелектране Угљевик одржао је редовну сједницу 4. јуна ове године.

закључке и одлуке са наведене сједнице можете погледати или „скинути“ OVDJE

Опширније


Одржана изборна скупштина СУР енергетике Републике Српске

5. jun | Категорија: Некатегоризовано | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

Одржана изборна скупштина СУР енергетике Републике  Српске:

                             СЛОБОДАН ОСТОЈИЋ НОВИ ПРЕДСЈЕДНИК

У Бања Луци је 28.05.2013. године одржана сједеница Скупштине Синдиката удружених радника енергетике Републике Српске (СУРЕРС), у чијем раду је учествовао 61 делегат из свих синдикалних организација Синдиката Енергетике, као и чланови Надзорног одбора, Статутарне комисије и гости. Испред Синдикалне организације РиТЕ Угљевик делегати су били: Зоран Мићановић, Томислав Беновић, Иван Радовановић, Ђокица Томић, Драган Голић, Миленко Јовић и Љубомир Марковић.
Овом скупштином су, након проведених избора по синдикалним организацијама, практично завршени општи избори у СУРЕРС.
За новог предсједника СУРЕРС изабран је Слободан Остојић,који је у претходном периоду био предсједник синдикалне организације Електро-Добој и предсједеник Синдиката Електропривреде Републике Српске.
Скупштина је изабрала и нову Статутарну комисију у саставу: Здравко Шаренац,  Горан Регода, Младен Никић, Дејан Станковић и Александра Скопљак, док су у Надзорни одбор изабрани Мрђан Савић, Ненад Никић и Мирослав Кременовић.
За нарочите заслуге у организацији и развоју СУРЕРС додјелјена су признања и то ЗЛАТНА ПЛАКЕТА: Мирку Ђукићу, Бранку Ђурђевићу, Мири Ђерићу, Милету Перићу, Друштву добровољних давалаца крви РиТЕ Угљевик и Друштвудобровољних давалаца крви „Рафинерије уља“ Модрича; СРЕБРНА ПЛАКЕТА: Драги Малешевићу, Радославу Анђелићу, Влади Макимовићу, Славојки Тешановић, Ненаду Шукурми, Небојши Крунићу, Љубинко Тадићу, Данилу Броћилу и Активу добровољних давалаца крви „Електрокрајина“; БРОНЗАНА ПЛАКЕТА: Славку Стевићу и Богдану Поповићу.
Скупштина је усвојила Програм рада за мандатни период 2013-2017. Године.
У свом излагању Душан Врховац, досадашњи предсједник СУРЕРС који одлази у заслужену пензију је истакао главне синдикалне активности у ранијем периоду као и то шта синдикат очекује у будућности нглашавајући да „само солидани, добро и благовремено међусобно информисани, синдикално образовани, добронамјерни једни према другима и јединствени у одбрани права било којег синдиката, имамо шансу.“ Врховац се захвалио свим колегама са којима је сарађивао и радио у претходном периоду а новоизбраном руководству и новоизабраном предсједнику зажелио успијех у раду на добробит свих чланова нашег Синдиката.

Опширније


Одлука о организовању протестног збора 24.05.2013. у 15:15 часова

23. maj | Категорија: Синдикални одбор | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

SINDIKAT UDRUŽENIH RADNIKA
ENERGETIKE REPUBLIKE SRPSKE
SINDIKALNA ORGANIZACIJA
„RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK“
А.D. UGLJEVIK

Broj: ______/13.
Dana, _____2013. godine

Na osnovu člana 21. Pravilnika o organizaciji i radu Sindikalne organizacije „R i TE Ugljevik“ A.D. Ugljevik, Sindikalni odbor na sastanku održanom dana 22.05.2013. godine donosi  sledeću:

O D L U K U
o organizovanju protestnog zbora

Član 1.
Na sastanku održanom 22.05.2013. godine, Sindikalni odbor donosi Odluku o organizovanju protestnog zbora, u petak, 24. maja 2013. godine, sa početkom u 15:15 časova ispred upravne zgrade „RiTE Ugljevik“ A.D. Ugljevik.

Član 2.
Razlog za održavanje protestnog zbora jeste nezadovoljstvo zbog nepoštovanja zahtjeva, odluka i zaključaka Sindikalnog odbora „RiTE Ugljevik“ A.D. Ugljevik, u vezi sa dodjeljivanjem koncesije na ležište „Ugljevik Istok“.

Član 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SINDIKALNI ODBOR
P r e d s j e d n i k
Zoran Mićanović, dipl.inž.rud.

DOSTAVITI:
1. Upravi „RiTE Ugljevik“ 4x,
2. Oglasnim tablama 3x,
3. Elektroprivredi RS,
4. Sindikatu ERS,
5. Sindikatu Energetike,
6. Načelniku opštine Ugljevik,
7. Predsjedniku Skupštine opštine Ugljevik,
8. Potpredsjedniku Skupštine opštine Ugljevik,
9. Narodnom poslaniku Svetozaru Jovanoviću,
10. Narodnom poslaniku Boži Džuvelekoviću,
11. Medijima,
12. a/a.-

Опширније


НАКОН УСПИЈЕШНО ЗАВРШЕНОГ РЕМОНТА ТЕРМОЕЛЕКТРАНА УГЉЕВИК НА МРЕЖИ

22. maj | Категорија: Некатегоризовано | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

ЗП „Рудник и термоелектрана Угљевик“:

НАКОН УСПИЈЕШНО ЗАВРШЕНОГ РЕМОНТА ТЕРМОЕЛЕКТРАНА УГЉЕВИК НА МРЕЖИ

Термоелектрана Угљевик је након успијешно завршеног редовног годишњег ремонта поново кренула са радом и у ноћним сатима 20.маја, успијешно је извршена синхронизација блока на електро-енергетску мрежу.

Планирано је да овогодишњи ремонт траје шездесет дана, од 20.марта до 20.маја, због додатних инвестиционих радова који су у њему били предвиђени, а сви радови су завршени квалитетно и на вријеме.

Кључни инвестициони подухват у овом ремонту је свакако аутоматизација блока, односно увођење система за управљање и мониторинг рада блока. Након увођења аутоматизације очекује се постизање оптимализације рада блока и смањење утицаја субјективног фактора у управљању режимом рада. Вриједност овог подухвата (опрема и радови) је око 4 милиона КМ. У Руднику и термоелектрани Угљевик истичу да је у односу на слична искуства на извођењу таквих захвата у окружењу, уградња система аутоматизације блока у Угљевику квалитетно урађена, захваљујући доброј припреми, у рекордном року.

У редовним пословима ремонта било је обухваћено преко шездесет различитих позиција, постројења и радова, док су на четрдесет и пет позиција обављени одређени инвестициони захвати, замјена и реконструкција постројења.

Поред осталог у овогодишњем ремонту је извршена замјена одшљакивача  и замјена побуде.

У будућности, истичу у овом колективу, акценат ће се ставити на еколошке пројекте.

Прошле године је завршено постројење за пречишћавање отпадних вода а наредне се планира реконструкција електрофилтера, чиме ће се емисија димних гасова смањити испод 50 mg/Nm³ што је у складу са европским стандардима.

Највећи и најважнији посао, кад је у питању заштита животне околине је свакако реализација пројекта одсумпоравања, за што је већ раније одобрен јапански кредит од 100 милиона еура, са укупним роком отплате тридесет година,  укључујући и грејс период од десет година.

Са задатком да припреми тендерску документацију за претквалификциони тендер и да прати реализацију пројекта до његовог завршетка, уз сагласност јапанског партнера (JICA) ангажована је консултантска кућа „HAMON-ENVIRUSERV“ из Њемачке.

У току ове године ће се расписати претквалификациони тендер за квалификацију одређеног броја потенцијалних извођача радова на пројекту одсумпоравања, а реализација овог еколошког пројекта, највећег и најважнијег пројекта те врсте у комплетној Електропривреди Републике Српске, очекује се у наредним годинама.

 

Информативна служба „Рудника и термоелектране Угљевик“

Угљевик,21.05.2013.године

Опширније


Састанак Синдикалног одбора РиТЕ Угљевик са предсједницима Синдиката енергетике РС и Синдиката ЕРС

8. maj | Категорија: Синдикални одбор | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

УСАГЛАШЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ДЈЕЛОВАЊЕ НА РАЗРЈЕШЕЊУ СПОРНЕ ПОДЈЕЛЕ ЛЕЖИШТА „УГЉЕВИК –ИСТОК“

У Угљевику је 8.маја 2013. године одржан заједнички састанак Синдикалног одбора РиТЕ Угљевик са Душаном Врховцем предсједником Синдиката удружених радника Енергетике РС и Слободаном Остојићем предсједником Синдиката Електропривреде РС. На овом састанку се расправљало о питањима везаним за евентуалну подјелу лежишта угља „Угљевик-исток“ и ставовима синдиката у вези са тим.

„Ова посјета је у циљу подршке активностима синдикалне организације РиТЕ угљевик, али и са жељом да чујемо ваше ставове о томе и договоримо заједнички шта по том питању треба да радимо. Ми желимо да се спорна питаља везана за „Угљевик-исток“ рјешавају преговорима и Синдикат Енергетике ће радити на томе. Инсистираћемо на преговорима и отварању могућности да струка да најбоље и реално рјешење овог проблема. На томе морамо радити усглашено јер је управо јединство и бројност нашег синдиката најбоља гаранција да смо на добром путу. У том смислу ћемо већ првог радног дана упутити један допис на све релевантне адресе гдје се може тражити помоћ у разрјешењу овог питања“, рекао је, поред осталог, на овом састанку Душан Врховац.sjednica

Слободан Остојић је истакао да је са нивоа Главног одбора Синдиката ЕРС дата подршка оправданим захтјевима Синдикалне организације РиТЕ Угљевик везано за проблеме око евентуалне подјеле лежишта „Угљевик-исток“.

Констатовано да ће један од састанака, на коме ће се расправљати о том проблему, на иницијативу Синдиката Енергетике РС,  уследити већ 14. маја у Министарству индустрије, рударства и енергетике у Влади РС, коме ће присуствовати представници Синдиката Енергетике РС, Синдиката ЕРС, Синдикалне организације РиТЕ Угљевик, Електропривреде Републике Српске и Рудника и термоелектране Угљевик.

Предсједник Врховац је такође обавјести присутне да је за 28.мај 2013.године у Бања Луци заказана Изборна Скупштина Синдиката Енергетике РС.

Опширније


Одржана ванредна сједница Скупштине синдикалне организације

25. april | Категорија: Сједнице Скупштине | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

Ванредна сједница Скупштине синдикалне организације:

УПУЋЕНО ОТВОРЕНО ПИСМО У ВЕЗИ АКТИВНОСТИ НА КОНЦЕСИЈИ ЗА УГЉЕВИК-ИСТОК НА ВИШЕ АДРЕСА

Na ванредној сједници Скупштине Синдикалне организације „Р и ТЕ Угљевик“, одржаној дана 25.04.2013. године поводом објављивања „Одлуке Владе РС о условима за расписивање јавног позива за додјелу концесије за експлоатацију угља на лежишту „Угљевик-Исток 2“, општина Угљевик“ и након расправе су усвојени следећи ЗАКЉУЧЦИ:

Опширније


Одржана Друга сједница Скупштине

19. april | Категорија: Сједнице Скупштине | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

У петак, 19.04.2013. године одржан је Друга сједница Скупштине синдикалне организације. На овој скупштини су изабрани чланови Надзорног одбора, Одбора за одмор и рехабилитацију, Одбора за спорт и рекреацију, те одбора за продају секундарних сировина. Скупштина је такође формирала Комисију за измјене и допуне Правилника о организацији и раду синдикалне организације РиТе Угљевик.

Опширније


Билтен „Синдикалац“ излази данас

18. april | Категорија: Sindikalac | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

Данас излази из штампе први број билтена „Синдикалац“ за 2013. годину. То је резултат закључка Синдикалног одбора да се међу приоритетним оперативним задацима нађе и реализација синдикалног билтена.

Опширније


Конституисана Скупштина Синдикалне организације РиТЕ

23. mart | Категорија: Сједнице Скупштине | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

23. марта ове године, у великој сали управне зграде РиТЕ, oдржана je конституирајућа сједница Скупштине Синдикалне организације Рудника и Термоелектране Угљевик. Поред 35 новоизабраних чланова Скупштине, 12 новоизабраних чланова Синдикалног одбора, предсједника Комисије за спровођење избора и записничара, сједници су присуствовали и чланови руководства Синдикалне организације из прошлог мандата.

Опширније