Odluka o prihvatanju ponude

Odluka o prihvatanju ponude