Захтјеви

25.jan
Закључак и захтјев са сједнице од 22.јануара 2016.године

На заједичком састанку Синдикалних одбора РиТЕ Угљевик, РиТЕ Гацко и Електро-Бијељине, који је одржан дана 22.01.2016. године у Угљевику, усаглашени су конкретни закључци и захтјеви:

zahtjev i zakljucak 22.01.2016

Нема коментара
22.jan
Синдикалци забринути за будућност ЕРС!

Синдикалне организације РиТЕ Угљевик, РиТЕ Гацко и Електро-Бијељина одржале су заједничку сједницу 22.јануара 2016. године, на којој су исказали своју велику „ЗАБРИНУТОСТ“ око будућности МХ ЕРС-а.

На тој сједници усвојени су конкретни закључци и захтјеви које вам дајемо на увид:

 

Број:

Датум, 22.01.2016. године

 

 

На заједничком састанку Синдикалних организација РиТЕ Угљевик, РиТЕ Гацко и Електро-Бијељина, који је одржан дана 22.01.2016. године, усвојен је:

 

З  А  Х  Т  Ј  Е  В

 

Синдикални одбори РиТЕ Угљевик, РиТЕ Гацко и Електро-Бијељина, кроз дискусије исказали су своју ЗАБРИНУТОСТ, због стања у којем се налазе ова три Предузећа.

Исистирају на заједничком састанку Управа Зависних Предузећа, Управе МХ ЕРС-а и ова три Синдикална одбора, да се на том заједничком састанку објасни зашто смо дошли у овакву ситуацију?  Имамо велики проблем да нашем чланству на терену објаснимо „КУДА ПЛОВИ БРОД ЕРС-а“.

Замолићемо нашег ресорног Министра, господина Петра Ђокића да буде присутан на састанку.

 

Предсједник СО „РиТЕ Угљевик“                       Предсједник СО „РиТЕ Гацко“

____________________                                      __________________

Предсједник СО „Електро-Бијељина“

____________________

 

ДОСТАВИТИ:

1. Ресорни Министар Н/р Петар Ђокић

2. Директору МХ ЕРС-а

- Н/р Бранислава Милекић

3. Одбор Синдиката ЕРС-а

- Н/р Предсједника

4. Главни одбор СУРЕРС-а

- Н/р Предсједник

5. Синдикални одбори: РиТЕ Угљевик,

РиТЕ Гацко и Електро-Бијељина

6. ОГЛАСНЕ ПЛОЧЕ 3 Х

7. САЈТ Синдикалне организације

 

 

 

 

 

Број:

Датум, 22.01.2016. године

 

 

На заједничком састанку Синдикалних организација РиТЕ Угљевик, РиТЕ Гацко и Електро-Бијељина, који је одржан дана 22.01.2016. године, усвојен је:

 

З  А  Х  Т  Ј  Е  В

 

Поштовани,

 

Уговор о међусобним економским односима у Мјешовитом Холдингу „Електропривреда Републике Српске“ потписан је 16.01.2010. године, између Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“, кога заступа Матично предузеће и десет Зависних предузећа.

Зависно предузеће „Рудник и термоелектрана Угљевик“ је прије потписивања наведеног Уговора измијенило свој став по питању одређених чланова овог уговора, везано за обрачун прекопланске производње у току године, као и корекције на нивоу године (члан 12), корекције цијене у извозу и другим купцима (члан 16), као и примјене члана 21 за трошкове ЕРС-а од продаје електричне енергије у извозу и другим купцима, који нису уважени.

НАПОМИЊЕМО ДА ЈЕ СТАТУС И ПОЛОЖАЈ ТЕРМОЕЛЕКТРАНА У РАСПОДЈЕЛИ ПРИХОДА СВЕ НЕПОВОЉНИЈИ У ОДНОСУ НА ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ, НА ШТО ВЕЋ ОДАВНО УПОЗОРАВАМО.

ДОСАДАШЊА ПРИМЈЕНА УГОВОРА О МЕЂУСОБНИМ ЕКОНОМСКИМ ОДНОСИМА У МХ ЕРС-а ЈЕ ПОГОРШАЛА ПОЛОЖАЈ ТЕРМОЕЛЕКТРАНА  ИЗ ГОДИНЕ У ГОДИНУ.

НА НАВЕДЕНИ ПРОБЛЕМ УПОЗОРАВА СЕ ВЕЋ ДУЖЕ ВРИЈЕМЕ, АЛИ БЕЗ КОНКРЕТНИХ РЕЗУЛТАТА. ЕВИДЕНТНО ЈЕ ДА СУ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА У ТЕРМОЕЛЕКТРАНАМА СВЕ ЛОШИЈИ, А ПОТРАЖИВАЊА СВЕ МАЊА, ДОК СУ У ХИДРОЕЛЕКТРАНАМА РЕЗУЛТАТИ СВЕ БОЉИ И ПОТРАЖИВАЊА ПРИХОДА СВЕ ВЕЋА.

Да би се превазишли проблеми у ТЕ, неопходно је покренути иницијативу за измјену одредаба Уговора о међусобним економским односима у МХ ЕРС.

 

Захтјев за измјену одредаба Уговора се односи на:

 

1. Третман прекопланске производње и обрачун по цијени промјенљивог

трошка у току године,

2. обрачун, односно корекција цијена у извозу и другим купцима и

3. примјена члана 21 Уговора о међусобним

економским односима у МХ ЕРС

4. Нови тарифни поступак

 

Бићемо слободни да замолимо да се овај ЗАХТЈЕВ уважи, у противном приступаћемо и другим облицима Синдикалне борбе.

 

 

 

ДОСТАВИТИ:                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИЦИ:

1. Ресорни Министар                                                      С.О. РиТЕ Угљевик, РиТЕ Гацко

Н/р Петар Ђокић

2. Директору МХ ЕРС-а                                                              _________________

- Н/р Бранислава Милекић

3. Одбор Синдиката ЕРС-а                                                        _________________

- Н/р Предсједника

4. Главни одбор СУРЕРС-а

- Н/р Предсједник

5. Синдикални одбори: РиТЕ Угљевик,

РиТЕ Гацко и Електро-Бијељина

6. ОГЛАСНЕ ПЛОЧЕ 3 Х

7. САЈТ Синдикалне организације

 

 

Нема коментара
16.maj
Захтјев Скупштини општине

Zahtjev Skupštini Opštine

Нема коментара