Одбори

НАДЗОРНИ ОДБОР :

1. Перо Мирковић – предсједник

2. Божидар Деспотовић

3. Мирко Деспотовић

 

ОДБОР ЗА ОДМОР И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ :

1. Драгомир Јовичић – предсједник

2. Драгослав Манојловић

3. Вељко Рикановић

4. Раденко Радовановић

5. Јеленко Маринковић

 

ОДБОР ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ :

1. Славиша Лазић – предсједник

2. Јован Божић

3. Перо Милановић

4. Стево Симић

5. Перо Игњатовић

 

ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ:

1. Вељко Ракић – предсједник

2. Јово Пајић

3. Миленко Зекић

4. Љубица Ристић

5. Љубица Којић

 

ОДБОР ЖЕНА И ОМЛАДИНЕ:

1. Мира Максимовић – предсједник

2. Љиљана Јовичић

3. Светлана Реновица

4. Мирјана Рикић

5. Бранкица Мићић

6. Данијела Митровић

7. Миланка Богићевић