Позиви

11.jan
Заједничка сједница Синдиклног одбора Рите Угљевик и СО РиТЕ Гацко заказана за 22.01.2016. године

Broj:11/15

Datum:11.01.2016.god.
Predmet:Poziv za sastanak
Sastanak Sindikalnih odbora RiTE Ugljevik,Gacko i  Elektro-Bijeljina bice odrzan u Upravnoj zgradi RiTE Ugljevik-velika sala,22.01.2016.godine.sa pocetkom u 09 sati.
                                                                   D N E V N I     R E D
1.Zakon o radu,izrada PKU-Elektroprivrede RS
2.Analiza stanja u ERS-e-sa posebnim osvrtom na status RiTE Ugljevik i RiTE Gacko i Elektro-Bijeljina
3.Razno
Smjestaj ce biti obezbjedjen u Hotelu,,Energetik,,Ugljevik.Troskovi ce biti ravnomjerno rasporedjeni na domacina,Odbor sindikata ERS-a i Glavni odbor SURERS-a.
Dostaviti
1.Sindikalni odbori RiTE Ugljevik,Gacko i Elektro-Bijeljina
2.Glavni odbor SURERS-a,n/r Predsednika
3.Odbor sindikata ERS-a,n/r  Predsednika
4.Oglasne ploce 3X
5.Sajt RiTE
Нема коментара
05.jan
Сједница Синдиклног одбора заказана за 08.01.2016. године

Broj:01/16

Datum:05.01.2016.god.

 

Sastanak Sindikalnog bice odrzan 08.01.2016.god. u 08 sati u prostorijama Upravne zgrade Rudnika(sala za satanke)

 

Dnevni   red

1.Usvajanje zapisnika sa sastanka Sindikalnog odbora koji su odrzani 01.12.i 08.12.2015.god.(ranije su dostavljeni materijali)

2.ANALIZA RANIJE PODNJETITIH ZAHTJEVA   PREMA UPRAVI PREDUZECA,I ODREDJIVANJE TEMA ZA SASTANAK SA UPRAVOM.

3.Razno-Organizovanje zajednickog sastanka Sindikalnih odbora RiTE Ugljevik,Gacko  I   Elektro-Bijeljina

Dostaviti

1.Rukovodiocu RJ,,Rudnik,,                                                Predsednik

2.Clanovima Sindikalnog odbora                             Zoran  Micanovic,dip.inz.rud.

3.Prednicima Skupstine I Nadzornog odbora

4.Sindikalni odbor(Registar)

5.Oglasne ploce 3X

Нема коментара
18.okt
Сазвана 4. сједница Главног одбора СУРЕРС-а

Синдикат удружених радника

ЕНЕРГЕТИКЕ Републике Српске

78000 Бања Лука, Светозара Марковићa бр. 5

Teл: +387(0) 51 323 200; Факс: +387(0) 51 323 201; e-mail: info@surers.net

 

 

Број:  1 – 207/ 13.
Дана, 14 . 10. 2013.

ПРЕДСЈЕДНИКУ

Синдикалне организације

 

Предмет :  Позив –  4.   сједница  Главног одбора.
На основу члана  45.  Статута Синдиката удружених радника eнергетике Републике Српске те члана 5. Пословника о раду Главног одбора и указане  потребе сазивам,

 

4.  сједницу  Главног одбора  СУР  Енергетике  РС

за  22. 10. 2013. године / уторак / у  10,00 часова у Бања Луци / у Синдикату /

 

Д н е в н и    р е д   :

 1. Информација о реализацији одлука и закључака са предходних сједница Главног одбора.
 2. Информација о актуелностима у СО:

а )  електропривредне дјелатности,

б )  нафтне дјелатности

 1. Разматрање и усвајање приједлога измјена и допуна Пословника о раду ГО.
 2. Разматрање приједлога и усвајање Правила о раду координација  ( Одбора синдиката дјелатности ).
 3. Доношење одлуке о именовању потпредсједника Синдиката (правa и обавезe ).
 4. Доношење одлуке о потписницима финансијских документа Синдиката.
 5. Разматрање приједлога :

а ) приједлога програма рада до краја године,

б ) измјене и допуне – ребаланс финансијскиг плана за 2013. годину.

в ) доношење одлуке о набавци основних средстава.

 1. Имановање чланова сталних радних тијела – одбора :

а )  за колективно преговарање,

б )  за заштиту права радника и заштиту на раду,

в )  за заштиту права жена и омладине.

 1. Информација о раду Координационог тима синдиката енергетике у БиХ  и доношење одлуке о домаћину следећег регионалног састанка синдиката ел.енергије и гаса о колективном преговарању.
 2. Рјешавање пристиглих захтјева.
 3. Друга текућа питања.

Сједницу треба да писуствује и Никић Младен, предсједник Статутарне комисије.

Смјештај за колеге/це који долазе дан раније  због удаљености је у Хотелу „Палас „.

С поштовањем !

Предсједник

Слободан  Остојић

Материјале за 4. сједницу Главног одбора можете преузети    О В Д Ј Е

 

Нема коментара
23.maj
Одлука о организовању протестног збора 24.05.2013. у 15:15 часова

Одлука о организовању протестног збора 24.05.2013. у 15:15 часова

Нема коментара
23.maj
Позив на протестни збор заказан за 24.05.2013. у 15:15

Позив на протестни збор заказан за 24.05.2013.  у 15:15 часова

Нема коментара