Надзорни одбор

Надзорни одбор Синдикалне организације РиТЕ Угљевик:

1. Перо Мирковић – предсједник

2. Божидар Деспотовић

3. Мирко Деспотовић