Комисије

КОМИСИЈА ЗА ОДМОР И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

  1. Драгомир Јовичић        Предсједник
  2. Зоран Миловић
  3. Љубинка Софренић
  4. Младен Радовановић
  5. Ненад Гајић

 

КОМИСИЈА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ

  1. Стево Симић            Предсједник
  2. Миле Рикић
  3. Мићо Анић
  4. Бошко Ракић
  5. Ацо Рикић