Извјештаји

06.dec
Извјештај Синдикалног одбора

Синдикални одбор је у периоду од марта 2013. до децембра 2013. године одржао 35 (тридесет пет) састанака. Овај извјештај је поткрепљен закључцима и одлукама које су доношене на тим састанцима.

ИЗВЈЕШТАЈ – СИНДИКАТ

Нема коментара