Закључци

25.jan
Закључак и захтјев са сједнице од 22.јануара 2016.године

На заједичком састанку Синдикалних одбора РиТЕ Угљевик, РиТЕ Гацко и Електро-Бијељине, који је одржан дана 22.01.2016. године у Угљевику, усаглашени су конкретни закључци и захтјеви:

zahtjev i zakljucak 22.01.2016

Нема коментара
22.jan
Синдикалци забринути за будућност ЕРС!

Синдикалне организације РиТЕ Угљевик, РиТЕ Гацко и Електро-Бијељина одржале су заједничку сједницу 22.јануара 2016. године, на којој су исказали своју велику „ЗАБРИНУТОСТ“ око будућности МХ ЕРС-а.

На тој сједници усвојени су конкретни закључци и захтјеви које вам дајемо на увид:

 

Број:

Датум, 22.01.2016. године

 

 

На заједничком састанку Синдикалних организација РиТЕ Угљевик, РиТЕ Гацко и Електро-Бијељина, који је одржан дана 22.01.2016. године, усвојен је:

 

З  А  Х  Т  Ј  Е  В

 

Синдикални одбори РиТЕ Угљевик, РиТЕ Гацко и Електро-Бијељина, кроз дискусије исказали су своју ЗАБРИНУТОСТ, због стања у којем се налазе ова три Предузећа.

Исистирају на заједничком састанку Управа Зависних Предузећа, Управе МХ ЕРС-а и ова три Синдикална одбора, да се на том заједничком састанку објасни зашто смо дошли у овакву ситуацију?  Имамо велики проблем да нашем чланству на терену објаснимо „КУДА ПЛОВИ БРОД ЕРС-а“.

Замолићемо нашег ресорног Министра, господина Петра Ђокића да буде присутан на састанку.

 

Предсједник СО „РиТЕ Угљевик“                       Предсједник СО „РиТЕ Гацко“

____________________                                      __________________

Предсједник СО „Електро-Бијељина“

____________________

 

ДОСТАВИТИ:

1. Ресорни Министар Н/р Петар Ђокић

2. Директору МХ ЕРС-а

- Н/р Бранислава Милекић

3. Одбор Синдиката ЕРС-а

- Н/р Предсједника

4. Главни одбор СУРЕРС-а

- Н/р Предсједник

5. Синдикални одбори: РиТЕ Угљевик,

РиТЕ Гацко и Електро-Бијељина

6. ОГЛАСНЕ ПЛОЧЕ 3 Х

7. САЈТ Синдикалне организације

 

 

 

 

 

Број:

Датум, 22.01.2016. године

 

 

На заједничком састанку Синдикалних организација РиТЕ Угљевик, РиТЕ Гацко и Електро-Бијељина, који је одржан дана 22.01.2016. године, усвојен је:

 

З  А  Х  Т  Ј  Е  В

 

Поштовани,

 

Уговор о међусобним економским односима у Мјешовитом Холдингу „Електропривреда Републике Српске“ потписан је 16.01.2010. године, између Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“, кога заступа Матично предузеће и десет Зависних предузећа.

Зависно предузеће „Рудник и термоелектрана Угљевик“ је прије потписивања наведеног Уговора измијенило свој став по питању одређених чланова овог уговора, везано за обрачун прекопланске производње у току године, као и корекције на нивоу године (члан 12), корекције цијене у извозу и другим купцима (члан 16), као и примјене члана 21 за трошкове ЕРС-а од продаје електричне енергије у извозу и другим купцима, који нису уважени.

НАПОМИЊЕМО ДА ЈЕ СТАТУС И ПОЛОЖАЈ ТЕРМОЕЛЕКТРАНА У РАСПОДЈЕЛИ ПРИХОДА СВЕ НЕПОВОЉНИЈИ У ОДНОСУ НА ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ, НА ШТО ВЕЋ ОДАВНО УПОЗОРАВАМО.

ДОСАДАШЊА ПРИМЈЕНА УГОВОРА О МЕЂУСОБНИМ ЕКОНОМСКИМ ОДНОСИМА У МХ ЕРС-а ЈЕ ПОГОРШАЛА ПОЛОЖАЈ ТЕРМОЕЛЕКТРАНА  ИЗ ГОДИНЕ У ГОДИНУ.

НА НАВЕДЕНИ ПРОБЛЕМ УПОЗОРАВА СЕ ВЕЋ ДУЖЕ ВРИЈЕМЕ, АЛИ БЕЗ КОНКРЕТНИХ РЕЗУЛТАТА. ЕВИДЕНТНО ЈЕ ДА СУ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА У ТЕРМОЕЛЕКТРАНАМА СВЕ ЛОШИЈИ, А ПОТРАЖИВАЊА СВЕ МАЊА, ДОК СУ У ХИДРОЕЛЕКТРАНАМА РЕЗУЛТАТИ СВЕ БОЉИ И ПОТРАЖИВАЊА ПРИХОДА СВЕ ВЕЋА.

Да би се превазишли проблеми у ТЕ, неопходно је покренути иницијативу за измјену одредаба Уговора о међусобним економским односима у МХ ЕРС.

 

Захтјев за измјену одредаба Уговора се односи на:

 

1. Третман прекопланске производње и обрачун по цијени промјенљивог

трошка у току године,

2. обрачун, односно корекција цијена у извозу и другим купцима и

3. примјена члана 21 Уговора о међусобним

економским односима у МХ ЕРС

4. Нови тарифни поступак

 

Бићемо слободни да замолимо да се овај ЗАХТЈЕВ уважи, у противном приступаћемо и другим облицима Синдикалне борбе.

 

 

 

ДОСТАВИТИ:                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИЦИ:

1. Ресорни Министар                                                      С.О. РиТЕ Угљевик, РиТЕ Гацко

Н/р Петар Ђокић

2. Директору МХ ЕРС-а                                                              _________________

- Н/р Бранислава Милекић

3. Одбор Синдиката ЕРС-а                                                        _________________

- Н/р Предсједника

4. Главни одбор СУРЕРС-а

- Н/р Предсједник

5. Синдикални одбори: РиТЕ Угљевик,

РиТЕ Гацко и Електро-Бијељина

6. ОГЛАСНЕ ПЛОЧЕ 3 Х

7. САЈТ Синдикалне организације

 

 

Нема коментара
11.jan
Закључак о потреби одржавања заједничког састанка синдиклних одбора РиТЕ Угљевик и РиТЕ Гацко

Broj:07/16

Datum:08.01.2016.god.

Na osnovu clana 22. Pravilnika o organizaciji I radu Sindikalne organizacije  Sindikalni  odbor je na sastanku odrzanom dana 08.01.2016.god.usvojio:

Z A K LJ U C A K:

Sindikalni  odbor je kroz svoje diskusije konstatovao da nam je neophodan zajednicki sastanak Sindikalnih odbora RiTE Ugljevik I RiTE Gacko.

Razlog za zajednicki sastanak je ZAJEDNICKA PROBLEMATIKA U OVA DVA PREDUZECA.Pozvati na taj sastanak Sindikalni odbor Elektro-Bijeljine.

Pozvati Predsednika Odbora sindikata ERS-a I Predsenika SURERS-a.

Predsednici Sindikalnih odbora RiTE Ugljevik,Gacko I Elektro-Bijeljine ce usaglasiti termin odrzavanja sastanka I teme za sastanak.

Sindikalni odbor RiTE Ugljevik bice domacin zajednickog sastanka.Troskovnik,bice ravnomjerno rasporedjen na domacina,Odbor sindikata ERS-a I SURERS-a.

Dostaviti:

1.Sindikalni odbor(regiastar)                                               Predsednik

2.SURERS-a,n/r Predsednika                                        Zoran      Micanovic,dipl.inz.rud.

3.Odbor sindikata ERS-a,n/r Predsednika

4.SO RiTE Gacko I SO Elektro-Bijeljina

5.OGLASNE PLOCE  3X

Нема коментара
07.okt
Закључци са сједнице Синдикалног одбора од 05.10.2015. године

Синдикални одбор РиТЕ Угљевик је 05.10.2015. године одржао своју редовну сједницу на којој је донио сљедеће закључке:

Zaključci 05.10.2015.

Zaključci-2 05.10.2015.

Нема коментара
06.dec
Закључци Синдикалног одбора од 05.12.2013. године

Синдикални одбор РиТе Угљевик одржао је редовну сједницу 05. децембра 2013. године на којој је , између осталог донио и сљедеће зајључке:
Закључци Синдикалног одбора од 05.12.2013.

Нема коментара
22.nov
Закључци са састанка у РЈ „Рудник“ од 15.11.013.

SIND.ZAKLJ.

Нема коментара
22.nov
Закључак о формирању радне групе за израду Правилника о стимулацији

ZAKLJUČAK OD 19.11.13.

Нема коментара
10.okt
Закључци са сједнице СО од 08.10.2013.

Zaključci i odluke 08.10.13.

Нема коментара