Тумачења

14.jan
Зауставити задуживање

Нема коментара
14.jan
Спријечити приватизѕцију Електропривреде

Нема коментара
13.sep
Тумачење адвоката у вези са роком за потписивање уговора о додјели концесије

Предсједник синдикалног одбора Зоран Мићановић обратио се Адвокатској канцеларији Војислава Драшковића из Бијељине ради тумачења ситуације у којој се Уговор о додјели концесије не закључи у, за то, предвиђеном року. Да ли таква ситуација отвара нови простор за дјеловање синдиката_?

„Pretpostavljam da mislite na rok iz odluke o dodjeli koncesije.
Zakonom o koncesijama nije predviđeno šta se dešava ako ugovor nije zaključen u roku određenom rješenjem o dodjeli koncesije, već predviđa postupak prestanka i raskida ugovora.
Ostaje da se primjeni Zakon o obligacionim odnosima koji opet daje prava samo onima koji su pozvani da zaključe ugovor, za preduzimanje određenih radnji ako ugovor nije zaključen u roku. Tu su pitanja koje je odgovoran za nezaključenje ugovora.
Konkretno samo Vlada Rs i COMSAR mogu povodom nezaključenja ugovora preduzimati određene radnje, a da bih odgovorio koje radnje im stoje na raspolaganju morao bi znati konkretnu situaciju, odnosno šta je razlog da ugovor nije zaključen.“

Vojislav Draskovic

Нема коментара