Održan sastanak Sindikalne organizacije i Uprave preduzeća

Sastanak Sindikalne organizacije i Uprave preduzeća održan je 09.09.2019. godine.

Sastanak je protekao u korektnoj atmosferi, a na momente usijanoj.

Nakon iscrpne rasprave usaglašeno je nekoliko zaključaka.

1. Povećanje proizvodnje je opstanak našeg preduzeca. Svi moramamo, svako na svom radnom mjestu, dati svoj doprinos da se proizvodnja poveća.

2. Direktor je iskazao nezadovoljstvo radom najbližih saradnika, te je obećao da će neke kadrovske promjene vrlo brzo preduzeti.

Njegov prijedlog Sindikalna organizacija podržava, a sve u cilju ozbiljnijeg pristupa poslu.

3. Konstatovan je nedostatak proizvodne radne snage, to znači da će se u okvru Preduzeća izvršiti preraspodjela.

4. Zajednička je konstatacija da je neshvatljivo u dvadeset prvom vijeku da radnici nemaju vode, HTZ-e opreme i kvalitetne ljekarske preglede.

5. Dogovoreno je da poslove koje mi možemo raditi sa našom mehanizacijom i našom radnom snagom ne ugovaramo sa eksternim izvođačima radova.

6. Remont Termoelektrane da se uradi što kvalitetnije, kako bismo povećali proizvodnju električne energije.

7. Nabavke, u kojima su nosioci tehnička lica, uozbiljiti i dići na viši nivo.