maj 2013.

Одлука о организовању протестног збора 24.05.2013. у 15:15 часова

maj 23. | Категорија: Синдикални одбор | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

SINDIKAT UDRUŽENIH RADNIKA
ENERGETIKE REPUBLIKE SRPSKE
SINDIKALNA ORGANIZACIJA
„RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK“
А.D. UGLJEVIK

Broj: ______/13.
Dana, _____2013. godine

Na osnovu člana 21. Pravilnika o organizaciji i radu Sindikalne organizacije „R i TE Ugljevik“ A.D. Ugljevik, Sindikalni odbor na sastanku održanom dana 22.05.2013. godine donosi  sledeću:

O D L U K U
o organizovanju protestnog zbora

Član 1.
Na sastanku održanom 22.05.2013. godine, Sindikalni odbor donosi Odluku o organizovanju protestnog zbora, u petak, 24. maja 2013. godine, sa početkom u 15:15 časova ispred upravne zgrade „RiTE Ugljevik“ A.D. Ugljevik.

Član 2.
Razlog za održavanje protestnog zbora jeste nezadovoljstvo zbog nepoštovanja zahtjeva, odluka i zaključaka Sindikalnog odbora „RiTE Ugljevik“ A.D. Ugljevik, u vezi sa dodjeljivanjem koncesije na ležište „Ugljevik Istok“.

Član 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SINDIKALNI ODBOR
P r e d s j e d n i k
Zoran Mićanović, dipl.inž.rud.

DOSTAVITI:
1. Upravi „RiTE Ugljevik“ 4x,
2. Oglasnim tablama 3x,
3. Elektroprivredi RS,
4. Sindikatu ERS,
5. Sindikatu Energetike,
6. Načelniku opštine Ugljevik,
7. Predsjedniku Skupštine opštine Ugljevik,
8. Potpredsjedniku Skupštine opštine Ugljevik,
9. Narodnom poslaniku Svetozaru Jovanoviću,
10. Narodnom poslaniku Boži Džuvelekoviću,
11. Medijima,
12. a/a.-

Опширније


НАКОН УСПИЈЕШНО ЗАВРШЕНОГ РЕМОНТА ТЕРМОЕЛЕКТРАНА УГЉЕВИК НА МРЕЖИ

maj 22. | Категорија: Некатегоризовано | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

ЗП „Рудник и термоелектрана Угљевик“:

НАКОН УСПИЈЕШНО ЗАВРШЕНОГ РЕМОНТА ТЕРМОЕЛЕКТРАНА УГЉЕВИК НА МРЕЖИ

Термоелектрана Угљевик је након успијешно завршеног редовног годишњег ремонта поново кренула са радом и у ноћним сатима 20.маја, успијешно је извршена синхронизација блока на електро-енергетску мрежу.

Планирано је да овогодишњи ремонт траје шездесет дана, од 20.марта до 20.маја, због додатних инвестиционих радова који су у њему били предвиђени, а сви радови су завршени квалитетно и на вријеме.

Кључни инвестициони подухват у овом ремонту је свакако аутоматизација блока, односно увођење система за управљање и мониторинг рада блока. Након увођења аутоматизације очекује се постизање оптимализације рада блока и смањење утицаја субјективног фактора у управљању режимом рада. Вриједност овог подухвата (опрема и радови) је око 4 милиона КМ. У Руднику и термоелектрани Угљевик истичу да је у односу на слична искуства на извођењу таквих захвата у окружењу, уградња система аутоматизације блока у Угљевику квалитетно урађена, захваљујући доброј припреми, у рекордном року.

У редовним пословима ремонта било је обухваћено преко шездесет различитих позиција, постројења и радова, док су на четрдесет и пет позиција обављени одређени инвестициони захвати, замјена и реконструкција постројења.

Поред осталог у овогодишњем ремонту је извршена замјена одшљакивача  и замјена побуде.

У будућности, истичу у овом колективу, акценат ће се ставити на еколошке пројекте.

Прошле године је завршено постројење за пречишћавање отпадних вода а наредне се планира реконструкција електрофилтера, чиме ће се емисија димних гасова смањити испод 50 mg/Nm³ што је у складу са европским стандардима.

Највећи и најважнији посао, кад је у питању заштита животне околине је свакако реализација пројекта одсумпоравања, за што је већ раније одобрен јапански кредит од 100 милиона еура, са укупним роком отплате тридесет година,  укључујући и грејс период од десет година.

Са задатком да припреми тендерску документацију за претквалификциони тендер и да прати реализацију пројекта до његовог завршетка, уз сагласност јапанског партнера (JICA) ангажована је консултантска кућа „HAMON-ENVIRUSERV“ из Њемачке.

У току ове године ће се расписати претквалификациони тендер за квалификацију одређеног броја потенцијалних извођача радова на пројекту одсумпоравања, а реализација овог еколошког пројекта, највећег и најважнијег пројекта те врсте у комплетној Електропривреди Републике Српске, очекује се у наредним годинама.

 

Информативна служба „Рудника и термоелектране Угљевик“

Угљевик,21.05.2013.године

Опширније


Састанак Синдикалног одбора РиТЕ Угљевик са предсједницима Синдиката енергетике РС и Синдиката ЕРС

maj 8. | Категорија: Синдикални одбор | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

УСАГЛАШЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ДЈЕЛОВАЊЕ НА РАЗРЈЕШЕЊУ СПОРНЕ ПОДЈЕЛЕ ЛЕЖИШТА „УГЉЕВИК –ИСТОК“

У Угљевику је 8.маја 2013. године одржан заједнички састанак Синдикалног одбора РиТЕ Угљевик са Душаном Врховцем предсједником Синдиката удружених радника Енергетике РС и Слободаном Остојићем предсједником Синдиката Електропривреде РС. На овом састанку се расправљало о питањима везаним за евентуалну подјелу лежишта угља „Угљевик-исток“ и ставовима синдиката у вези са тим.

„Ова посјета је у циљу подршке активностима синдикалне организације РиТЕ угљевик, али и са жељом да чујемо ваше ставове о томе и договоримо заједнички шта по том питању треба да радимо. Ми желимо да се спорна питаља везана за „Угљевик-исток“ рјешавају преговорима и Синдикат Енергетике ће радити на томе. Инсистираћемо на преговорима и отварању могућности да струка да најбоље и реално рјешење овог проблема. На томе морамо радити усглашено јер је управо јединство и бројност нашег синдиката најбоља гаранција да смо на добром путу. У том смислу ћемо већ првог радног дана упутити један допис на све релевантне адресе гдје се може тражити помоћ у разрјешењу овог питања“, рекао је, поред осталог, на овом састанку Душан Врховац.sjednica

Слободан Остојић је истакао да је са нивоа Главног одбора Синдиката ЕРС дата подршка оправданим захтјевима Синдикалне организације РиТЕ Угљевик везано за проблеме око евентуалне подјеле лежишта „Угљевик-исток“.

Констатовано да ће један од састанака, на коме ће се расправљати о том проблему, на иницијативу Синдиката Енергетике РС,  уследити већ 14. маја у Министарству индустрије, рударства и енергетике у Влади РС, коме ће присуствовати представници Синдиката Енергетике РС, Синдиката ЕРС, Синдикалне организације РиТЕ Угљевик, Електропривреде Републике Српске и Рудника и термоелектране Угљевик.

Предсједник Врховац је такође обавјести присутне да је за 28.мај 2013.године у Бања Луци заказана Изборна Скупштина Синдиката Енергетике РС.

Опширније