april 2016.

У штампи је нови број листа СИНДИКАЛАЦ

april 26. | Категорија: Sindikalac, Обавјештења, Синдикални одбор | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

Синдикални одбор РиТЕ Угљевик је припремио и дао у штампу нови број листа Синдикалац у коме су, између осталог, наведене и активности у процесу преговарања о овом Посебном колективном уговору.

Погледајте WEB издање новог броја листа СИНДИКАЛЦ

Опширније


Формиран преговарачки тим, отпочињу преговори за израду Колективног уговора ЕРС

april 8. | Категорија: Обавјештења, Одбор синдиката ЕРС | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

Одбор синдиката Електропривреде Републике Српске, на својој Седамнаестој редовној сједници, одржаној 15.03.2016. године у Теслићу, донио је Одлуку о формирању преговарачког тима испред Одбора синдиката ЕРС за израду Колективног уговора Електропривреде Републике Српске.

Inicijativa

DOPIS UPRAVI MH ERS

PREGOVARACKI TIM OS ERS

Опширније


Сједница Синдиклног одбора заказана за 04.04.2016. године

april 1. | Категорија: Синдикални одбор | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

Број:
Датум, 29.03.2016. године

На основу члана 33. Правилника о организацији и раду Синдикалне организације РиТЕ Угљевик, Предсједник заказује састанак Синдикалног одбора, који ће бити одржан 04.04.2016. године у 8,00 часова, у сали за састанке „Термоелектране“ и предлаже сљедећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Извршење захтјева, предлога и закључака из претходног периода.

2. Усвајање Извјештаја за 2015. годину:
- Одбор фонда солидарности
- Одбор за спорт и рекреацију
- Одбор за продају секундарних сировина
- Одбор за одмор и рехабилитацију радника.
- Извјестиоци – Предсједници Одбора

3. Усвајање Извјештаја о раду Синдикалног одбора за 2015. годину.

4. Усвајање Финансијског извјештаја Синдикалне организације „РиТЕ
Угљевик“ за 2015. годину.

5. Заказивање Скупштине Синдикалне организације, одређивање термина и
дневног реда.

6. Разматрање Извјештаја Економско-финансијског сектора око ангажовања
екстерних извођача у РЈ „ТЕ“, у периоду 01.01.2015. – 31.12.2015. године.

7. Упознавање Синдикалног одбора са информацијом са сједнице Скупштине
А.Д. РиТЕ Угљевик.

8. Упознавање Синдикалног одбора са Захтјевом за састанак чланова
Синдикалне организације из Економско-правног сектора.

9. Предлог захтјева PARTNER – agro centar за пословну сарадњу.

10. Информације везане за израду ПКУ Електропривреде Републике Српске.

11. Разматрање молбе Славка Маринковића.

12. Информација везана за рад Комисије за израду Правилника о
систематизацији радних мјеста у РиТЕ Угљевик.

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Зоран Мићановић, дипл.инж.руд.

ДОСТАВЉЕНО:
1. Члановима Синдикалног одбора
2. Предсједнику Скупштине Син.орг.
3. Предсједнику Надзорног одбора
4. Синдикални одбор (архива)
5. САЈТ – Синдикалне организације
6. ОГЛАСНЕ ПЛОЧЕ 3 Х

Опширније