Ažuriran je spisak firmi u kojima se preko Sindikalne organizacije može kupovati roba na kredit

Pregled firmi sa kojima SIndikalna organizacije ima poslovnu saradnju