Објављен Указ о проглашењу Закона о раду

Народна скупштина Републике Српске усвојила на Шеснаестој посебној сједници, одржаној 29. децембра 2015. године, а Вијеће народа 5.јаунара 2016. године констатовало да усвојеним Законом о раду није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.

 

Zakon o radu SG RS 01-16