Сазвана 4. сједница Главног одбора СУРЕРС-а

Синдикат удружених радника

ЕНЕРГЕТИКЕ Републике Српске

78000 Бања Лука, Светозара Марковићa бр. 5

Teл: +387(0) 51 323 200; Факс: +387(0) 51 323 201; e-mail: info@surers.net

 

 

Број:  1 – 207/ 13.
Дана, 14 . 10. 2013.

ПРЕДСЈЕДНИКУ

Синдикалне организације

 

Предмет :  Позив –  4.   сједница  Главног одбора.
На основу члана  45.  Статута Синдиката удружених радника eнергетике Републике Српске те члана 5. Пословника о раду Главног одбора и указане  потребе сазивам,

 

4.  сједницу  Главног одбора  СУР  Енергетике  РС

за  22. 10. 2013. године / уторак / у  10,00 часова у Бања Луци / у Синдикату /

 

Д н е в н и    р е д   :

 1. Информација о реализацији одлука и закључака са предходних сједница Главног одбора.
 2. Информација о актуелностима у СО:

а )  електропривредне дјелатности,

б )  нафтне дјелатности

 1. Разматрање и усвајање приједлога измјена и допуна Пословника о раду ГО.
 2. Разматрање приједлога и усвајање Правила о раду координација  ( Одбора синдиката дјелатности ).
 3. Доношење одлуке о именовању потпредсједника Синдиката (правa и обавезe ).
 4. Доношење одлуке о потписницима финансијских документа Синдиката.
 5. Разматрање приједлога :

а ) приједлога програма рада до краја године,

б ) измјене и допуне – ребаланс финансијскиг плана за 2013. годину.

в ) доношење одлуке о набавци основних средстава.

 1. Имановање чланова сталних радних тијела – одбора :

а )  за колективно преговарање,

б )  за заштиту права радника и заштиту на раду,

в )  за заштиту права жена и омладине.

 1. Информација о раду Координационог тима синдиката енергетике у БиХ  и доношење одлуке о домаћину следећег регионалног састанка синдиката ел.енергије и гаса о колективном преговарању.
 2. Рјешавање пристиглих захтјева.
 3. Друга текућа питања.

Сједницу треба да писуствује и Никић Младен, предсједник Статутарне комисије.

Смјештај за колеге/це који долазе дан раније  због удаљености је у Хотелу „Палас „.

С поштовањем !

Предсједник

Слободан  Остојић

Материјале за 4. сједницу Главног одбора можете преузети    О В Д Ј Е