Сједница Синдикалног одбора 05.09.2013. године

zapisnik 05.09.2013.