Сједница Синдикалног одбора и Управе

zapisnik Uprava i odbor, 19.04.2013.