Записник са сједнице Синдикалног одбора, одржаног дана 17.01.2014. године са почетком у 8,00 часова у Великој сали управне зграде

 

 

зАПСИНИК С.О. од 17.1.2014. године