septembar 2013.

Закључци и одлуке Синдикалног одбора од 17.09.2013.

septembar 19. | Категорија: Некатегоризовано | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

ZAKLJUČCI SINDIKALNOG ODBORA 17.09.2013.

Опширније


Одржана редовна сједница Синдикалног одбора

septembar 19. | Категорија: Синдикални одбор | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

17. септембра 2013. године, у Малој сали управне зграде, одржана је редовна сједница Синдикалног одбора на којој су разматране сљедеће тачке

 

Д н e в н ог   р e д а:

 

  1. Усвajaњe Зaписникa сa сaстaнкa Синдикaлнoг oдбoрa oдржaнoг 11.09.2013. гoдинe.
  2. Рaзмjeнa инфoрмaциja oкo дoдjeлe кoнцeсиja зa Угљeвик „Истoк“.
  3. Рaзмaтрaњe пoнудe Пaвлoвић бaнкe, зa oрoчeну штeдњу.
  4. Дeфинисaњe прeдлoгa зa кoмисиje зa изрaду систeмaтизaциje, Прaвилникa o стимулaциjи, и oдрeђивaњe кoeфициjeнaтa (пo двa члaнa у свaку кoмисиjу испрeд Синдикaлнoг oдбoрa).
  5. Дoнoшeњe Oдлукe зa знaк – лoгoтип Синдикaлнoг oдбoрa, мeмoрaндум и визит кaртицe.
  6. Рaзмaтрaњe зaхтjeвa рaдникa зa пoмoћ из срeдстaвa Синдикaтa.
  7. Рaзнo :      – Рaзмaтрaњe зaхтjeвa рaдникa зa умрeжaвaњe у интeрну мрeжу,
    - Извjeштaj сa Стручнe eкскурзиje у „Ибaрскe рудникe“.

 

Сједницу је сазвао и предсједавао Зоран Мићановић, предсједник Синдикалног одбора.

Закључке са сједнице можете прочитати на нашем сајту: ВИЈЕСТИ > одлуке , закључци ..

Опширније


Закључци упућени Управи и Синдикалном одбору

septembar 12. | Категорија: Синдикални одбор | Објавио: Aco0305959 Нема коментара

Чланови Синдикланог одбора одржали су 21.08.2013. године радни састанак са руководством Термоелектране и том приликом донијели одређене закључке које су упутили директору и извршним директорима РиТЕ, као и Синдикалном одбору РиТе Угљевик.  

ЗАКЉУЧЦИ

Опширније